Harman Organik Sıvı Hümik Asit

TOPRAK CANLI BİR ORGANİZMADIR:
Toprağın veriminin sağlıklı olabilmesi için öncelikle toprağın PH değerinin düzenlenmesi, toprağın yorgunluktan kurtarılması ve kendisine gelmesinin sağlanması gerekir.

Çiftçilerimizin nitrat kirliliğini önlemek ve azaltmak amacı ile aşırı gübre kullanımından kaçınması gerekmekte. Çiftçilerimizin ekolojik dengeyi bozmaya tarımsal ürünleri, toprak düzenleyicileri kullanmaları gerekiyor.

Bunun için HARMAN ORGANİK SIVI HUMİK ASİT Toprak düzenleyici çiftçimizin en büyük yardımcısıdır.
HARMAN ORGANİK SIVI HUMİK ASİT özellikle aşırı gübreleme ile kirlenmiş, organik madde miktarı düşmüş, kuvvetini yitirmiş, yorulmuş toprakları canlandırır, gençleştirir geri kazanılmasını sağlar, çoraklaşmayı engeller, rekolteyi arttırır.